Varför har vi blivit så långsamma?

skosulan_teknik_hcm_lopsedel

På Facebook pågår som bäst en diskussion om varför vi blivit så långsamma? Exemplet står två killar för. På åttiotalet sprang bägge maratonlopp strax under 3 timmar. I Helsinki city marathon landade snubbe nr 1 en 252:e plats med tiden 02:57:59 och snubbe nr 2, i ett betydligt mindre maratonlopp, 54:e plats. Hans tid var 02:52:24. I en jämförelse med dagens resultat hade snubbe nr 1 placerat sig på en 24:e plats och snubbe nr 2 hade blivit femma. Svaret finns inte att hitta i mängden deltagare men eventuellt i hur vi ser på motion eller vilken tröskeln för att delta i amatörlopp var då i jämförelse med idag. Ingen har fakta på hand här. Vad tror du?

Tweet about this on TwitterShare on FacebookPin on PinterestShare on Google+Share on RedditEmail this to someoneShare on Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *